echtscheiding-echtscheidingsconvenant | Postma | Hilversum

Wanneer je gaat scheiden, komt er veel informatie op je af. Jij en je partner moeten samen afspraken maken. Als jullie het eens zijn over deze afspraken, kun je de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om dit snel en zorgvuldig op te stellen is het raadzaam om je te laten bijstaan door echtscheidingsspecialist Mireille Postma, die kan je ook helpen met het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Zo weet je zeker dat je alle afspraken juridisch juist op papier hebt staan.
Zodra het scheidingsconvenant klaar is, is de echtscheiding vaak snel afgerond.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarbij alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding vermeld staan. Zoals afspraken over de boedelverdeling, de alimentatie, de woning en het pensioen.

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, behoort het ouderschapsplan opgenomen te worden in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift aan de rechtbank tot echtscheiding. Wanneer de kinderen 12 jaar of ouder zijn moet er tevens een kindverklaring worden meegestuurd.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met je echtscheidingsbemiddelaar Mireille Postma goed na te denken over de inhoud van de documenten.
Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die in een echtscheidingsconvenant staan zin rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een deurwaarder.
Zorgvuldig gemaakte afspraken voorkomen een hoop conflicten later.

Echtscheidingsverzoek

Een echtscheidingsprocedure kan snel afgerond zijn door een gezamenlijk echtscheidingsverzoek in te dienen. Voorwaarde is natuurlijk dat jullie het eens zijn met elkaar.
Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komen, zul je ieder naar een advocaat gaan en is het risico op een ‘vechtscheiding’ aannemelijk. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, een ieder met een eigen advocaat. Wellicht dat kinderen door de rechtbank uitgenodigd worden om voor de rechter te verschijnen, wat een echtscheiding nog moeilijker maakt. In mijn praktijk ontvang ik veel ouders die in een vechtscheiding zijn geraakt. Doordat de rechter partners nog een laatste poging geven om samen tot een overeenkomst te komen worden deze naar Mireille Postma door gestuurd. Hierdoor kan alsnog het echtscheidingsverzoek worden afgerond.


Op zoek naar een Professionele gecertificeerde Pro-Deo Echtscheidingsmediator of een EFT-Relatietherapeut? Neem dan contact op met Mireille Postma en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. U legt uw situatie aan Mireille voor en bepaalt samen in overleg een passend traject.

Bel 06 – 20 20 37 79. Mailen kan ook naar info@mireillepostma.nl. Mireille neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

keurmerken van scheidingsexpert Postma | Hilversum