ouderschapsplan bij een scheiding | Postma | Hilversum

Een ouderschapsplan, wat is dat?

Het Ouderschapsplan is een zorgregeling. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die gaan scheiden. Deze regeling is voor ouders die getrouwd zijn geweest, geregistreerd partnerschap hebben en ouders die samenwoonden en die het gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben. Het ouderschapsplan is een regeling waarin afspraken vastgelegd worden deze betreft de hoogte van de kinderalimentatie, de verzorging en opvoeding van de kinderen, de communicatie en financiën van het minderjarige kind.

Wat is een omgangsregeling?

Kinderen hebben na de echtscheiding het recht om beide ouders even goed te leren kennen. Het is belangrijk dat kinderen mogen aangeven wat ze wensen. Kinderen worden vanaf het twaalfde levensjaar door de rechtbank opgeroepen om aan te geven wat hun wensen zijn ten behoeve van de omgang na scheiding. Onder de twaalf jaar mogen ouders er met hun kinderen over spreken en rekening houden met hun wensen.

Beide ouders hebben het recht op omgang met hun kinderen en dit moet vastgelegd worden in een omgangsregeling ofwel ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is wettelijk  verplicht en moet bij echtscheiding bij het echtscheidingsconvenant gevoegd worden, dit geldt ook voor geregistreerd samenwonenden met een kind.

Zonder het ouderschapsplan kan het huwelijk of een geregistreerd partnerschap met kinderen niet volledig ontbonden worden.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan staan afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie, de omgangsregeling, hoe de communicatie tussen de ouders zal verlopen en hoe vaak en de dagelijksezorg. Ook kunnen afspraken opgenomen worden over vakanties, feestdagen, opvang, overige familieleden zoals opa en oma, spaargeld, studiekosten, etc.

Afspraken die in de omgangsregeling of ouderschapsplan vastgelegd zijn, behoren nagekomen te worden. Hierdoor is het van belang dat afspraken realistisch en haalbaar zijn.

Tot welke leeftijd?

Een omgangsregeling voor baby’s is anders dan voor pubers. De omgangsregeling is verplicht tot het 18e jaar. Vanaf het 12e jaar mogen kinderen kiezen bij wie ze willen wonen. Kinderen zijn naar beide ouders loyaal en hebben moeite met kiezen. Degene die de zorg voor de kinderen had ten tijde van de relatie geniet de voorkeur bij het voortzetten van de zorg voor de kinderen. Ouders bepalen samen met de kinderen hoe ze de omgang zullen voortzetten. De rechter roept kinderen vanaf 12 jaar tot 18 jaar van scheidende ouders standaard op om ze te horen. In dit gesprek moeten kinderen aangeven hoe ze betrokken zijn geweest bij de omgangsregeling en wat hun wensen zijn.


Op zoek naar een Professionele gecertificeerde Pro-Deo Echtscheidingsmediator of een EFT-Relatietherapeut? Neem dan contact op met Mireille Postma en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. U legt uw situatie aan Mireille voor en bepaalt samen in overleg een passend traject.

Bel 06 – 20 20 37 79. Mailen kan ook naar info@mireillepostma.nl. Mireille neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

keurmerken van scheidingsexpert Postma | Hilversum