partneralimentatie bij een scheiding | Postma | Hilversum

Wanneer partneralimentatie? En wat zijn de voorwaarden voor partneralimentatie?

Tijdens het huwelijk hebben echtparen de plicht om elkaar in het onderhoud te voorzien, dit is na het huwelijk niet anders.

Wanneer uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien heeft de ander de plicht om in deze levensonderhoudbijdrage bij te voorzien. Voor het berekenen van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de levensstandaard of welstand tijdens het huwelijk. Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid of iemand in staat is om een inkomen te verwerven.

Recht op partneralimentatie

Het recht op partneralimentatie is in de wet geregeld en is er om de ander die veelal parttime werkt, voor de kinderen heeft gezorgd, of het huishouden doet te beschermen. De partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en draagkracht van de alimentatieplichtige. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt er rekening gehouden met de financiële situatie van de alimentatiebetaler ( alimentatieplichtige).

Wanneer de financiële situatie van de alimentatiebetaler beperkt is en er is geen draagkracht om partneralimentatie te betalen dan zal er geen partneralimentatie betaald hoeven te worden.

De hoogte van partneralimentatie

De partneralimentatie wordt berekend naar draagkracht van de ex-partner. Naast de berekende partneralimentatie hoogte kunnen partners samen afspraken maken over dit bedrag. Partners kunnen naast de wettelijke termijnen zelf een periode vaststellen.
Jaarlijks wordt door de overheid de alimentatie geïndexeerd, dit betekent dat per 1 januari de alimentatie omhoog gaat. Informatie is te vinden op http://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Hoe lang ontvangt men partneralimentatie?

Er gelden wettelijke termijnen voor scheidingen die vanaf 1 juli 1994 zijn gesloten:

  • Een huwelijk zonder kinderen korter dan 5 jaar: de alimentatie duur is net zolang als de duur van het huwelijk.
  • Een huwelijk zonder kinderen langer dan 5 jaar: maximaal 12 jaar
  • Een huwelijk met kinderen: maximaal 12 jaar

Wanneer wijzigt partneralimentatie?

  • Op het moment dat de inkomenssituatie verandert door inkomensverlies.
  • De partneralimentatie wijzigt wanneer de ex-partner zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.
  • De partneralimentatie wijzigt wanneer de ex-partner gaat trouwen of gaat samenwonen.

Op zoek naar een Professionele gecertificeerde Pro-Deo Echtscheidingsmediator of een EFT-Relatietherapeut? Neem dan contact op met Mireille Postma en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. U legt uw situatie aan Mireille voor en bepaalt samen in overleg een passend traject.

Bel 06 – 20 20 37 79. Mailen kan ook naar info@mireillepostma.nl. Mireille neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

keurmerken van scheidingsexpert Postma | Hilversum