rechtsbijstandverzekeringen bij echtscheiding

Dekking van de rechtsbijstandverzekeringen

 

bron: http://www.rechtsbijstandverzekeringvergelijken.nl

Niet standaard gedekt; vaak wel bij te verzekeren

Bij geen van de verzekeraars die wij hier bespreken is echtscheiding standaard gedekt. Maar bij alle verzekeringen (behalve Zelf) is het wel mogelijk om echtscheiding bij te verzekeren.


Alleen mediation (scheidingsbemiddeling) is gedekt

Er is alleen dekking voor “mediation”. Een ouderwetse vechtscheiding, met ieder een eigen advocaat en eindeloze procedures bij de rechtbank, wordt dus niet gedekt.


Premievergelijking

De extra premie die je bij Centraal Beheer moet betalen voor de module echtscheiding is ongeveer even hoog als de extra premie die je bij de andere verzekeraars betaalt voor de module echtscheiding én fiscaal en vermogen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de maximale vergoeding bij Centraal Beheer beduidend hoger is.


Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor familierecht (echtscheiding)?

De modules per verzekeraar:

Centraal Beheer Achmea: Echtscheiding
DAS: Belasting, vermogen en scheidingsmediation
Ohra: Belasting en vermogen
Univé: (Optimaal) Fiscaal en vermogen
Zelf: n.v.t.

Maximale vergoeding:

Centraal Beheer Achmea € 5.000
DAS € 2.500
Ohra € 2.000
Univé (Optimaal) € 3.000
Zelf € n.v.t.

In welke landen is er dekking?

Centraal Beheer Achmea: Nederland
DAS: Nederland
Ohra: Nederland
Univé (Optimaal): Nederland
Zelf: n.v.t.


Polisteksten familierecht (echtscheiding)

LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!

Centraal Beheer Achmea

 • dekking voor Familierecht, Echtscheiding
 • in module Echtscheiding
 • maximale vergoeding € 5.000
 • dekkingsgebied Nederland

Wel verzekerd:

 • U krijgt alleen mediation als de volgende 5 dingen allemaal gelden.
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd of minimaal 3 jaar geregistreerde partners.
 • U wilt allebei scheiden of uit elkaar gaan.
 • U wilt hierbij allebei hulp van een bemiddelaar.
 • U vraagt de bemiddeling samen en tegelijk aan.
 • Het doel van de bemiddeling is dat een advocaat 1 verzoekschrift voor de echtscheiding indient, voor u allebei.

Niet verzekerd:

 • U heeft voor hetzelfde huwelijk of geregistreerd partnerschap al eerder bemiddeling gekregen.
 • U woont niet in Nederland op het moment dat u besluit om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan.
 • Het Nederlands recht is niet van toepassing op het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • De Nederlandse rechter is niet bevoegd om de echtscheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap uit te spreken.
 • Heeft u een conflict dat te maken heeft met de verdeling van het vermogen uit uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bijvoorbeeld met de verdeling van geld, spullen of pensioen? Of heeft u een conflict dat te maken heeft met alimentatie, ouderlijk gezag of de omgangsregelingen met kinderen? Dan krijgt u geen bemiddeling van Achmea Rechtsbijstand, maar wel juridisch advies. De medewerkers van Achmea Rechtsbijstand geven u dan 1 juridisch advies. Hoe dit precies werkt, leest u in de voorwaarden Rechtsbijstand – Algemeen deel. U krijgt in deze situatie dus geen andere juridische hulp van Achmea Rechtsbijstand.

DAS

 • dekking voor Familierecht, Echtscheiding
 • in module Belasting, vermogen en scheidingsmediation
 • maximale vergoeding € 2.500
 • dekkingsgebied Nederland

Wel verzekerd:

 • U kunt hulp krijgen van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
 • Een mediator is een bemiddelaar, die in overleg gaat met u en uw partner. U gaat dan na of u gezamenlijk met uw partner een verzoek tot echtscheiding kunt indienen bij de rechtbank.
 • Als u na de mediation samen met uw partner een gezamenlijk verzoek tot scheiding wilt indienen bij de rechtbank, krijgt u daarvoor ook nog hulp van een advocaat.
 • Let op! U krijgt geen andere hulp dan deze mediation bij een conflict over een scheiding.

Niet verzekerd:

 • Bij een conflict over alimentatie die u moet betalen aan uw ex-partner of die uw ex-partner aan u moet betalen.
 • Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd.
 • Als u minder dan drie jaar deze verzekering hebt met minder dan drie jaar de module Belasting, vermogen en scheidingsmediation.
 • Als DAS tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder scheidingsmediation heeft vergoed.

Ohra

 • dekking voor Familierecht, Echtscheiding
 • in module Belasting en vermogen
 • maximale vergoeding € 2.000
 • dekkingsgebied Nederland

Wel verzekerd:

 • U kunt hulp krijgen van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
 • Een mediator is een bemiddelaar, die in overleg gaat met u en uw partner. U gaat dan na of u gezamenlijk met uw partner een verzoek tot echtscheiding kunt indienen bij de rechtbank.
 • Als u na de mediation samen met uw partner een gezamenlijk verzoek tot scheiding wilt indienen bij de rechtbank, krijgt u daarvoor ook nog hulp van een advocaat.
 • Let op! U krijgt geen andere hulp dan deze mediation bij een conflict over een scheiding.

Niet verzekerd:

 • Bij een conflict over alimentatie die u moet betalen aan uw ex-partner of die uw ex-partner aan u moet betalen.
 • Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd.
 • Als u minder dan drie jaar deze verzekering hebt met minder dan drie jaar de module Belasting, vermogen en scheidingsmediation.
 • Als DAS tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder scheidingsmediation heeft vergoed.

Univé (Optimaal)

 • dekking voor Familierecht, Echtscheiding
 • in module Fiscaal en vermogen
 • maximale vergoeding € 3.000
 • dekkingsgebied Nederland

Wel verzekerd:

Wij helpen u in de vorm van mediation. De mediator helpt u beiden alleen bij het maken van afspraken over de gevolgen van het stoppen van het:

 • Huwelijk
 • Geregistreerd partnerschap
 • Bij een notaris gesloten samenlevingscontract
 • De volgende voorwaarden gelden:
 • De samenlevingsvorm is volgens Nederlands recht gesloten.
 • De samenlevingsvorm loopt minstens 3 jaar.
 • Deze verzekering loopt minstens 3 jaar.
 • Beide partijen verklaren schriftelijk dat zij het conflict willen oplossen.
 • SUR heeft een lijst met mediators. U mag alleen kiezen uit deze lijst.
 • Wij geven opdracht aan 1 mediator .

Niet verzekerd:

 • Conflicten die onder een van de andere modules vallen, zijn onder deze module niet verzekerd.

Zelf

 • dekking voor Familierecht, Echtscheiding
 • in module n.v.t.
 • maximale vergoeding € n.v.t.
 • dekkingsgebied n.v.t.

Wel verzekerd:

 • Geen dekking (wel eenmalig advies)

Niet verzekerd:

 • Juridische geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit of verbandhoudend met het huwelijksvermogensrecht, echtscheidingsrecht, beëindiging van een samenleving buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud.

Op zoek naar een Professionele gecertificeerde Pro-Deo Echtscheidingsmediator of een EFT-Relatietherapeut? Neem dan contact op met Mireille Postma en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. U legt uw situatie aan Mireille voor en bepaalt samen in overleg een passend traject.

Bel 06 – 20 20 37 79. Mailen kan ook naar info@mireillepostma.nl. Mireille neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

keurmerken van scheidingsexpert Postma | Hilversum