De term Pro Deo komt uit het Latijn en betekent letterlijk: ‘Voor God’ en staat voor diensten die vrijwel gratis worden uitgevoerd voor personen die over geringe financiële middelen beschikken.

Pro Deo Echtscheidingsmediation is zo’n regeling die nagenoeg kosteloos wordt aangeboden. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan kan deze regeling door Postma Echtscheidingsmediation worden aangevraagd. Deze aanvraag kan alleen gedaan worden door een geselecteerd aantal professionele echtscheidingsmediators die het begeleiden van echtscheidingen tot hun specialisatie mogen rekenen.

Pro Deo Echtscheidingsmediation wordt aangevraagd voor:

  • Het regelen van uw echtscheiding
  • Het ontbinden van uw Samenlevingscontract
  • Het opstellen en of aanpassen van het Ouderschapsplan
  • Het berekenen van Kinder- of Partneralimentatie
  • Het opstellen of aanpassen van omgangsregelingen en/of zorgregelingen voor de kinderen

Toevoeging en Rechtsbijstand

Als u geen of een laag inkomen heeft, dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een toevoeging. Dit houdt in dat uw gehele echtscheiding en alle regelingen omtrent familiezaken geheel worden vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Heeft u iets meer inkomen heeft kan het zijn dat u een kleine eigen bijdrage moet betalen. De voorwaarden staan vermeld op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Kijk hiervoor op www.rvr.org. U kunt de informatie ook bij de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation opvragen.

Rechtsbijstand via Postma Echtscheidingsmediation

Mireille Postma van Postma Echtscheidingsmediation staat ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Hierdoor is het mogelijk om alle zaken betreffende de echtscheiding en de afwikkeling daarna, Pro Deo ofwel nagenoeg kostenloos te regelen.

Mediator Postma regelt voor u de aanvraag van de toevoeging bij de Raad voor de Rechtsbijstand. In de uitnodiging voor het eerste gesprek stuurt Postma Echtscheidingsmediation u de betreffende formulieren toe.

Wanneer niet Pro Deo?

Wanneer één van u beiden recht heeft op een Pro Deo-regeling en de ander niet, dan betaalt diegene de helft van de facturen. De griffiekosten en de kosten voor de afhandeling door de advocaat zitten allemaal inbegrepen in deze toevoeging. De eigen bijdrage voor de echtscheiding  varieert van € 53,00  of € 105,00 (de genoemde bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van 2017). Personen die in de Bijzondere Bijstand zitten, kunnen hun eigen bijdrage aan de Bijzondere Bijstand terug vragen. In uitzonderlijke situaties is deze eigenbijdrage nihil ofwel gratis.

Snellere afhandeling van uw echtscheiding

Mireille Postma van Postma Echtscheidingsmediation is een High Trust gespecialiseerde, geregistreerde en gecertificeerde MFN Pro Deo-Echtscheidingsmediator. High Trust Pro-Deo staat voor: verhoogde staat van vertrouwen van de Raad voor Rechtsbijstand. Door deze High Trust-aantekening hoeft de Raad van Rechtsbijstand de documenten die aangeleverd worden door Postma Echtscheidingsmediation niet extra te controleren. Dat levert een aanzienlijke tijdwinst op. Voor Postma Echtscheidingsmediation is het zaak uw echtscheiding spoedig en professioneel af te handelen, zodat u snel aan uw nieuwe leven kunt beginnen.

Neem contact op