Nadat de stof na de echtscheiding gedaald is, bent u gestart aan uw nieuwe leven. Hopelijk is alles goed verlopen? Of zijn er nog losse eindjes? Bijvoorbeeld afspraken die niet nagekomen worden door uw ex-partner? Onderneem dan snel actie en neem contact op met de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation. Zij zorgen ervoor dat ook na de scheiding alles goed is afgehandeld.

 

  • Ik wil de omgangsregeling met mijn kinderen anders geregeld hebben
  • Mijn partner komt zijn afspraken niet na
  • Kan ik nieuwe (financiële) afspraken maken?

 

Ik wil de omgangsregeling met mijn kinderen anders geregeld hebben

U heeft ooit een ouderschapsplan laten opstellen, waarin onder andere de omgangregeling met uw kinderen beschreven staat. Alleen tijden veranderen. De kinderen worden ouder en krijgen andere behoeften. Dan mag het ouderschapsplan vanzelfsprekend niet een optimale omgang met uw kinderen in de weg staan. Het is dan zaak om het plan en de hernieuwde situatie tegen het licht te houden en nieuwe afspraken vast te leggen.

Bij voorkeur bespreekt u eerst samen met uw ex-partner de gewenste nieuwe omgangsregeling en vervolgens ook met de kinderen. Het gaat tenslotte ook om hen. Mocht u daarbij hulp kunnen gebruiken doe dan een beroep op de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation.

Neem contact op

Mijn partner komt zijn afspraken niet na

Een vervelende situatie die vaak ook nare financiële consequenties kan hebben. Belangrijk in deze situatie is:

  • Ga het gesprek aan met uw ex-partner
  •  Zorg voor een goed contact met uw ex-partner
  • Vraag waarom uw ex-partner de gemaakte afspraken niet nakomt

Mocht dit echter niet werken, dan is het zaak zo snel mogelijk de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation de raadplegen. Samen met u en uw ex-partner werken wij naar een oplossing.

Mocht daar geen positief resultaat uitkomen en blijft uw ex-partner zijn financiële verplichtingen niet nakomen, dan is het raadzaam om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen.

Komt uw ex-partner de omgangsregeling niet na, zorg dan te allen tijde dat de kinderen buiten de strijd tussen u en uw ex-partner blijven. Zij moeten zich op hun gemak voelen bij beide ouders en zich geen speelbal voelen van uw beider emoties.

Als het echt niet lukt om tot elkaar en goede afspraken te komen, dan rest nog een stap naar de rechtbank, onder begeleiding van onze echtscheidingsadvocaten.

Neem contact op

Kan ik nieuwe (financiële) afspraken maken?

U bent gescheiden, maar de tijden en situaties zijn inmiddels veranderd. De afspraken die u eerder heeft gemaakt wilt u herzien. Vaak gaat het om financiële afspraken. Omdat bijvoorbeeld uw partner, om welke reden dan ook, de alimentatie niet meer kan betalen, waardoor uw besteedbaar inkomen in de knel komt. Neem dan contact op met de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation.

Mocht uw ex-partner de gemaakte afspraken niet nakomen, dan bent u zelf verantwoordelijk om dit met diegene te bespreken. Mocht u er beiden toch niet uitkomen, weet dan dat de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation u kunnen adviseren en bijstaan.

Neem contact op