finance-185165_1280Op welke financiële veranderingen moet u letten in januari 2015 ?

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de aftrek ‘uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar’ afgeschaft. Het fiscale voordeel dat een alimentatieplichtige ontvangt wanneer maandelijks kinderalimentatie wordt betaald van minimaal € 138,67 komt hiermee te vervallen. Wat betekent het dat de aftrek van kinderalimentatie volledig wegvalt? Het fiscale voordeel van de aftrek voor kinderen tot 18 jaar bedraagt maximaal € 603 per kind per jaar. De alimentatieplichtige krijgt dus maximaal € 603 minder inkomstenbelasting terug voor 1 kind.

Wat betekent dit voor de hoogte van de kinderalimentatie?

Als er verder geen financiële wijzigingen zijn kan de kinderalimentatie voor kinderen tot en met 18 jaar maximaal € 30 per kind per maand worden verlaagd wanneer sprake is van berekeningen gemaakt na april 2013, gemiddeld gaat het om een verlaging van ca. € 10 per kind per maand.

De kinderalimentatie kunt u wijzigen wanneer u het gezamenlijk eens bent. U zult deze nieuwe afspraken vast moeten leggen in een vaststellingsovereenkomst met een MfN familiemediatior. Indien uw inkomen onder een drempel is ( info RVR.org) kunt u een toevoeging aanvragen bij Raad voor de Rechtsbijstand of u rechtsbijstandsverzekering raadplegen.

Indien men een alimentatiewijziging éénzijdig wil wijzigen dan kan dit alleen via een wijzigingsprocedure, daarvoor heeft u een advocaat nodig waaraan kosten zijn verbonden. U kunt zelf afwegen of deze kosten opwegen tegen het eventuele voordeel van een aangepaste kinderalimentatie.
Dit kan betekenen dat u minder belasting terugkrijgt of meer belasting moet betalen.

Per januari 2015 vervalt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen, de aanvullende alleenstaande ouderkorting vervalt. Dit wordt met de verhoogde kindgebonden budget verminderd . Voor ouders die aan het scheiden zijn heeft dit invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. U kunt uw draagkracht opnieuw laten berekenen in een alimentatie herberekening.

Het Kindgebonden budget  (KGB) wijzigt per januari 2015 !

Er bestaan in  januari 2015 nog vier regelingen die u als ouder ondersteunen, alle overige verdwijnen of zijn samengevoegd.

De volgende regelingen blijven bestaan:

 • Kinderbijslag ( is gewijzigd)
 • Kindgebonden budget (is gewijzigd)
 • Combinatiekorting
 • Kinderopvangtoeslag

Het Kindgebonden Budget (KGB) veranderd.

 • Vanaf 1 januari 2015 Krijgt een alleenstaande ouder een extra Kindgebonden Budget. Het gaat hierbij om een vast bedrag namelijk € 2.800,00 en is voor een jaar.
 • Er wordt een inkomensgrens bepaald door het KGB en het drempelinkomen wordt €  19.676,00 per jaar alles wat u meer verdient zal met 7,6% daarboven afnemen.
 • Het eerste kind, – KBG stijgt tot max. € 1.032,00 per jaar.
 • Bij twee kinderen, – KGB € 1.823,00
 • Bij drie kinderen, – KGB € 2.006,00
 • Bij meer dan drie kinderen verhoogd het  KGB bedrag met € 106,00 per kind.
 • Een kind tussen de 12 en 16 jaar, KGB verhoogd met € 231,0
 • Een kind van 16 of 17 jaar, verhoging KGB € 412,00 Ingaande in de maand dat het kind 16 jaar wordt.