U bent aan het scheiden en had gedacht daar snel uit te kunnen komen. Alleen loopt de procedure niet zoals u wilt. Wat is er al geregeld? Wat moet er nog geregeld worden? De ervaren adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation staan u bij en helpen u verder. Zij brengen samen met u het gehele traject in kaart, zodat u zo snel mogelijk aan uw nieuwe leven kunt beginnen.

 

  • We komen er niet uit
  • We zitten niet op één lijn
  • Ik wil graag dat een scheidingsexpert meedenkt

 

We komen er niet uit

Een echtscheiding heeft vaak een emotionele en financiële impact. Daarom is het zaak om zo snel mogelijk een onafhankelijke expert in te schakelen, zoals Postma Echtscheidingsmediation, die u bijstaat met advies en het geven van praktische handvatten. Zoals het maken van een financieel overzicht en het opstellen van een ouderschapsplan, mochten er kinderen bij betrokken zijn.  Samen met u zorgen wij ervoor dat u snel overzicht krijgt, zodat u zich kunt richten op uw nieuwe toekomst.

Neem contact op

We zitten niet op één lijn

Tijdens een echtscheiding kunnen de emoties flink oplopen en denkt men al snel aan het eigen belang. U zit niet op één lijn. Echter dat laatste is juist zo belangrijk om een echtscheiding in gang te zetten en soepel af te ronden. De mediators van Postma Echtscheidingsmediation bemiddelen om vanuit het ontstane conflict tot heldere inzichten te komen die voor u beiden werken. Onze blik is gericht op uw beider nieuwe toekomst. De adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation staan u bij en adviseren u op financieel en juridisch vlak. Mocht samen scheiden een complexe zaak worden, dan begeleiden wij u samen met onze echtscheidings-advocaten om de scheiding in de rechtbank af te wikkelen. Ons doel is om samen met uw ex-partner tot afspraken te komen, waardoor u helder zicht krijgt op uw nieuwe toekomst.

Neem contact op

Ik wil graag dat een Echtscheidingsmediator meedenkt

De echtscheiding loopt niet zoals u wilt. Dat kan diverse oorzaken hebben. Het is dan zeker verstandig om een ‘second opinion’ aan te vragen bij een van de adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation. Een scheiding brengt emoties met zich mee voor alle partijen. Ook voor de kinderen, als die er betrokken zijn. Voor ons is het van belang om respect te hebben voor de emoties die spelen en tegelijk praktische te handelen. U wilt immers zo snel mogelijk een start maken met uw nieuwe toekomst. Samen met u maken wij zaken als uw financiële toekomst en de daarbij komende verplichtingen inzichtelijk. Ook adviseren wij u bij de verdeling van een eigen huis en stellen wij samen met u een ouderschapsplan op, indien nodig. Met een second opinion van Postma Echtscheidingsmediation heeft u snel de zaken helder op een rij en kunt u kijken richting uw nieuwe toekomst.

Neem contact op