Scheiden is een grote stap en brengt soms veel gevolgen met zich mee. Postma Echtscheidingsmediation achterhaalt samen met u of scheiden wel de juiste keus is. Wellicht zijn er andere  en misschien wel betere oplossingen. De kans om uw relatie weer te laten bloeien kan zomaar aanwezig zijn . Wij zeggen altijd: ‘Scheiden kan altijd nog.’ Zorg dat u zeker van uw zaak bent. Graag begeleiden wij u bij uw vraagstukken. Kijk ook of relatietherapie iets voor u beiden is.

 

  • Welke financiële consequenties heeft scheiden?
  • Wie krijgt de kinderen na een scheiding?
  • Ik ben niet getrouwd, maar heb een andere samenleef-vorm

 

Welke financiële consequenties heeft scheiden?

Voordat u gaat scheiden is het verstandig om eerst met een adviseur van Postma Echtscheidingsmediation uw toekomstige financiële situatie in kaart te brengen. Is er vermogen om te verdelen? Hoe zit het met de hoogte van een alimentatie? Heeft u een eigen huis? Zijn er pensioenen en lijfrentes te verdelen? Allemaal vragen waarbij wij u kunnen helpen. Wij maken alle berekeningen, zodanig dat u inzicht krijgt hoe uw financiële situatie er uit komt te zien. Wellicht heeft u recht op bepaalde toeslagen? U krijgt zicht op uw netto-besteedbaar inkomen na de scheiding. Dat geeft u een helder overzicht voor uw toekomst.

Neem contact op

Wie krijgt de kinderen na een scheiding?

Heeft u kinderen, dan wilt u vanzelfsprekend dat zij de minste ‘schade’ oplopen tijdens en na een scheiding. Ondanks dat een echtscheiding impact op hen kan hebben. Samen met een adviseur van Postma Echtscheidingsmediation maakt u een ouderschapsplan. Dit is een verplicht document dat nodig is bij de afwikkeling van de kindertoewijzing. Hierin wordt samen met u helder beschreven hoe de zorg en opvoeding van de kinderen verdeeld wordt tussen u en uw ex-partner. De toekomst van uw kinderen moet immers ook goed geregeld zijn. Gelukkig bent u bij Postma Echtscheidingsmediation aan het goede adres.

Neem contact op

Ik ben niet getrouwd, maar heb een andere samenleef-vorm

Iedere verbintenis tussen partners heeft andere gevolgen bij een echtscheiding. De adviseurs van Postma Echtscheidingsmediation, zijn op de hoogte van de laatste samenleefvormen en de wetgeving daar omheen. Dus u bent in vertrouwde handen. Hier een kort overzicht van enkele samenleefvormen en de te verwachten gevolgen bij een scheiding:

Huwelijk

Als de experts van Postma Echtscheidingsmediation uw echtscheiding begeleiden,  dan kan deze al vanaf 3 tot circa 6 maanden afgerond zijn. De snelheid van de afronding ligt vanzelfsprekend ook in uw beider handen. Uw samenwerking en het komen tot oplossingen dragen daar toe bij. Als u gezamenlijk gaat scheiden, dan zal dat zeker de doorlooptijd ten goede komen. Wat weer gunstige gevolgen heeft voor de kosten, die dan een stuk lager zullen zijn. Alles valt of staat hoe u samen uw relatie op een goede wijze wilt afsluiten.

Geregistreerd partnerschap

De ontbinding van deze samenlevingsvorm gaat op dezelfde wijze als een huwelijk. Zijn er geen kinderen dan kan een advocaat de ontbinding van het geregistreerd partnerschap rechtstreeks bij de burgerlijke stand indienen. Zijn er wel kinderen dan is, net zoals bij het ontbinden van een huwelijk, een ouderschapsplan verplicht.

Samenwonend met of zonder samenlevingscontract

Als u samenwonend bent, maar niet getrouwd of zonder geregistreerd partnerschap, dan kunt u zonder tussenkomst van instanties zelf uw relatie ontbinden. Heeft u een gezamenlijke woning dan dient die verdeeld te worden. Heeft u kinderen? Dan kunt u desgewenst door Postma Echtscheidingsmediation de kinderalimentatie laten berekenen en eventueel een ouderschapsplan laten opstellen. Dat laatste is niet verplicht, maar zeker aan te raden.

Neem contact op